SKOVBÆRGÅRDEN

Skovbærgården er et lille opholdsted med plads til syv børn, som ved indskrivningen er fra fem til tolv år. Skovbærgården henvender sig til børn, som ofte er opvokset under meget vanskelige vilkår, og som har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende følelsesmæssige belastninger. Børn der ikke har haft mulighed for at indarbejde sociale normer, og derfor har svært ved at omgås andre og læse sociale situationer.På Skovbærgården er der mulighed for undervisning i Skovbærskolen, som er en specialklasseskole, eller det kommunale skoletilbud, men det er altid en individuel vurdering, hvad der er det bedste for det enkelte barn.

 


Vi har ledige pladser!

Vi har ledige pladser, så hvis du / I har et barn / børn mellem 5 og 12 år, der kunne passe ind hos os er I velkommen til ar kontakte os for videre information. Vi har erfaring i søskende behandling. Vi arbejder med tilknytningsforstyrrede / relationsforstyrrede børn. Vi arbejder med Susan Harts metoder for analyse og behandling. Vi arbejder med Theraplay, nærer relationer, nuværende øjeblikke m.v. og frem for alt et godt børneliv.

Vi har mere end 10 års erfaring i arbejde med Neuroaffektiv behandling med børn.

Gennemsnitstid for børn der har boet på Skovbærgården er 9,1 år.

De fleste er selvhjulpen og uden for overførelsesindkomst efter fraflytning.

NB. Vi har flotte tilsynsrapporter, re-godkendelse og en rimelig anbringelses / behandlingspris 62.357.kr. pr. md.