Skovbærgården

Skovbærgården er et lille opholdsted med plads til syv børn, som ved indskrivningen er fra fem år. Skovbærgården henvender sig til børn, som ofte er opvokset under meget vanskelige vilkår, og som har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende følelsesmæssige belastninger. Børn der ikke har haft mulighed for at indarbejde sociale normer, og derfor har svært ved at omgås andre og læse sociale situationer.

På Skovbærgården er der mulighed for undervisning i Skovbærskolen, som er en specialklasseskole, eller det kommunale skoletilbud, men det er altid en individuel vurdering, hvad der er det bedste for det enkelte barn

Vi har ledige pladser!

Vi har ledige pladser, så hvis du / I har et barn / børn som er 5 år eller mere, der kunne passe ind hos os er I velkommen til at kontakte os for videre information. Vi har gode erfaringer med at have søskende i behandling. Vi arbejder med tilknytningsforstyrrede, også kaldet relationsforstyrrede børn, ud fra Susan Harts metoder for analyse og behandling. Vi arbejder med Theraplay, nære relationer, nuværende øjeblikke m.v. Vi arbejder dog frem for alt for et godt børneliv.
Vi har mere end 10 års erfaring i arbejde med Neuroaffektiv behandling med børn.

De fleste af vores børn er som voksne selvhjulpne og udenfor overførselsindkomst.

Læs også om os på Tilbudsportalen.
Vi har flotte tilsynsrapporter, re-godkendelse og en rimelig anbringelses / behandlingspris 64.748.kr. pr. md.
Læs vores nyeste tilsynsrapport her