Skoletilbud


Skolens formål er at drive en skole, der er inspireret af Niels Peter Rygårds principper, for børn, der har behov for en særlig indlæringsmæssig indsats. Det kan være børn, som har svært ved at begå sig i det almindelige skoletilbud med de krav, der er der om at indgå i sociale fællesskaber.

I skolen er tilgangen til eleverne med udgandspunkt i den neuroaffektive metode og vi ser behandlingen og undervisningen som en helhed, med undervisningen som hovedmål.

Undervisningen sker i henhold til de til enhver tid gældende love og de af undervisningsministeriet fastsatte regler om undervisning i privatskoler m.v.

Vores skole retter sig mod børn, som har brug for at blive undervist i små overskuelige grupper med en høj grad af voksenstyring, børn som ikke kan fungere i almindelige klassestørrelser. Det kan være børn, hvis voksenrelation fra starten af livet har været utilstrækkelig, børn der på den ene eller anden måde har været udsat for omsorgssvigt. I visitationen tager vi både hensyn til det enkelte barn og gruppens sammensætning.

For eksterne elever, kan der tilkøbes tilkøbes et socialpædagogisk dagtilbud til skolen.

Tilsynsrapport skoleåret

Virksomhedsplan Skovbærskolen

Metode

Vores undervisning er inspireret af Niels Peter Rygårds principper for undervisning af tilknytningsforstyrrede børn.

Forudsigelighed, struktur og rammer er nøgleord i vores undervisning af børnene. Dette med læreren som den ansvarlige voksne, der formår at være tydelig og klar på en venlig måde. Læreren træffer afgørelserne, og der er ikke plads til endeløse diskussioner. Dette for at børnene oplever en voksen, der holder fast, som de ved, hvor de har, og som de derved kan være trygge ved.

Vi stiller krav til børnenes adfærd, men ikke til deres følelser. Vi udnytter børnenes faglige potentiale for at kompensere for de mangler, de har følelsesmæssigt og socialt. Vi styrker relationen mellem barn og voksen. Vi vil ikke i første omgang arbejde på, at børnene lærer at være sociale indbyrdes, men først lære dem at være sammen med en stabil voksen i undervisningssituationen.

Klassen/ klasserne er på omkring 4 – 8 elever med 1 – 2 lærere som gennemgående. Der er fysisk rum til, at børnene kan arbejde i rum alene eller dele et rum med et andet barn, for at skabe de bedste muligheder for ro, så barnet kan koncentrere sig. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori i korte perioder og praktisk læring med tilknytning til faget, ligesom der er indlagt struktureret fysisk aktivitet i løbet af dagen. Dagen er tilrettelagt efter et skema, som er såvel individuelt som gruppeorienteret.

Der er mulighed for at gå op til almindelige afgangseksamener.

Undervisningsplan

Undervisningsplanen udarbejdes i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bestemmelser.

Der udarbejdes årsplaner inden det foregående skoleår afsluttes, eller senest inden skoleåret påbegyndes.

Skolebetaling for 2018

Prisen er 21.949 kr. i 12 mdr.

For eksterne elever kan der tilkøbes dagbehandling til 11.846 kr. i 12 mdr.

Vi henter børn i egen skolebus.

 

Ferieplaner for Skovbærskolen:

Skoleåret 2018-2019

  • 1. skoledag mandag den 13. august 2018
  • Efterårsferie lørdag den 13. oktober – søndag den 21. oktober 2018
  • Juleferie fredag den 21. december 2018 – onsdag den 2. januar 2019
  • Vinterferie lørdag den 9. februar – søndag den 17. februar 2019
  • Påskeferie lørdag den 13. april – mandag den 22. april 2019
  • St. Bededag fredag den 17. maj 2019
  • Kr. Himmelfartsferie torsdag den 30. maj – søndag den 2. juni 2019
  • Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2019
  • Pinseferie lørdag den 8. juni – mandag den 10. juni 2019
  • Sommerferie lørdag den 29. juni – søndag den 11. august 2019