Pædagogik


Vores pædagogik er inspireret af Niels Peter Rygårds tanker om omsorgsfulde, strukturerede pædagogiske rammer med ansvarlige voksne, og med udgangspunkt i neuropsykologien, som beskrevet af Susan Hart.

Vi vægter faglig og personlig udvikling højt, derfor er der tilknyttet både psykolog og supervisor til stedet, ligesom alle løbende videreuddanner sig.

Vores udgangspunkt er, at omsorgssvigtede børn har mangler i deres udvikling, – der kan være områder, som er stagneret pga., at barnet har skullet bruge sin energi i et ugunstigt miljø. Disse områder er ofte forbundet med centralnervesystemet. Det kan give barnet forskelligartede problemer f.eks. koncentrationsbesvær, sansemotoriske problemer, personlighedsmæssige problemer og manglende indfølingsevne. Vi tror ikke på, at man kan behandle disse børn med udgangspunkt i deres sociale relationer, fordi det er der de fleste problemer opstår, og det er også der, barnet er mindst kompetent til at lære.

Vores erfaring er, at det gavner barnet i dets sociale relationer, hvis man først ser, hvor barnets styrker er og tager udgangspunkt der. Vi møder barnet, spejler barnet og bruger de nuværende øjeblikke. Vi tager udgangspunkt i den neoaffektive tilgang og laver profil og funktionsbeskrivelse. Alle børn får udarbejdet detaljerede behandlingsplaner, som følges og justeres.

Vi tænker miljø, kost, beklædning, sprogbrug, adfærd, forudsigelighed, søvn, pædagogisk bevidsthed og voksenansvar ind i vores pædagogiske arbejde.